~ Alexandru Papadopol-Callimah: „Despre scrierile vechi perdute atingătoare de Dacia“ (vezi Columna lui Traian, 1874, nr. 9)

§ 11. Ethicus Ister


Ethicus de la Istria ( [Aiqiko~), geograf latin, a trăit pe la 350 după Chr.

Până la un timp, acest autor era cu totul necunoscut; era, după cum se exprimă Vivien de Saint Martin: «nom obscur et oublié parmi les plus oubliés et les plus discurs…». Acum ştim însă că Ethicus a scris două cărţi de cosmografie universală, din care una latineşte şi alta greceşte. Acestea sînt cu totul pierdute, afară de puţine fragmente publicate sub titlu: Cosmographia Ethici, la Veneţia 1513 şi la Paris 1577. Chiar aceste fragmente sînt desfigurate de copişti ignoranţi. Ethicus trata şi despre Dacia. Trei bărbaţi erudiţi în geografie s-au ocupat în timpii noştri cu mult zel despre Ethicus: D’Avezac, H. Wuttke şi F. Pertz.

Dom I. Lucas d’Achery, doctisimul benedictin al c ongregaţiunii de Saint Maur (Saint Quentin 1609–1685), care ne a lăsat o scriere sub titlu: Veterum aliquot scriptorum spicilegium (13 vol. în 4°: 1723, 3 vol. in fol.), colecţiune foarte preţioasă de documente şi acte de tot felul din evul de mijloc, publicând catalogul bibliotecii Monastirii de Saint Riquier (Picardia), compus la 831 după Chr., ne arată că în acel an 831 Descripţiunea lumii a lui Ethicus se păstra încă întreagă la această mănăstire.

Ethicus a mai scris o carte despre comunicaţiunile şi drumurile mari ale provinciilor Romane, care ni s’a păstrat în parte numai sub titlu: Antonini Augusti Itinerarium. şi care servea de complinire la Cosmografia universală latină a lui Ethicus.

ALEXANDRU PAPADOPOL-CALLIMAH


%d blogeri au apreciat: