~Theodor Damian: „Limba misiunii creştine în spaţiul carpato-danubiano-pontic în primele secole după Hristos“

Există atâtea mistere legate de existenţa strămoşilor noştri geto-daci că dispariţia quasi completă a limbii lor, în mod ciudat şi nejustificat aproape că nu ne mai miră. Explicaţiile care s-au dat până acum acestui fenomen sunt în majoritatea cazurilor insuficiente, nefondate ştiinţific şi lipsite de logică.Ele nu depăşesc stadiul de aserţiuni mai mult sau mai puţin artificiale. Este timpul astăzi, cu ajutorul cercetării interdisciplinare ce ne stă la dispoziţie cu şanse mereu crescânde de evaluare şi reevaluare mai obiectivă şi mai completă a fenomenului ce ne interesează, să aruncăm o nouă privire asupra acestei perioade a istoriei neamului nostru în vederea unei mai adecvate înţelegeri a ei.
Scopul acestei comunicări nu este acela de a trata subiectul în mod exhaustiv, ci doar de a reitera pentru cei care încă nu sunt convinşi, câteva argumente de ordin logic şi istoric în scopul readucerii problemei în actualitate, pe de o parte, şi de a stimula reflecţia critică asupra ei, în lumina noilor cercetări şi publicaţii, pe de altă parte. >>>>>>

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: