~Maria Ciornei: „Pornind de la Vlahi“

Valahii – descendenţii direcţi ai pelasgilor, civilizatorii lumii
Pelasgii, sau protodacii sunt cei mai vechi locuitori ai Europei, după unii cercetători chiar, cei mai vechi
locuitori ai Terrei (D. Bălaşa – Noi nu suntem urmaşii Romei). Anticii îi mai numesc şi hiperboreeni, ceea ce atestă conştiinţa identităţii acestor termeni, a sensului lor, şi despre aceştia vorbesc miturile.
N. Densusianu în “Dacia preistorică” Bucureşti 1913, pag. 988, spune că “primul om pământean, întemeietorul seminţiilor pământului” homus universales, identic cu Adam, a fost Pelasg – (Munteanul, sau Uranus).
Acesta a întemeiat neamul pelasgilor care şi-a întins stăpânirea pe un teritoriu imens. Considerăm lucru absolut posibil, dacă luăm în considerare ceea ce spune S. Coryll în opera “Valahii în Cartea Genezei „.

Acesta arată, ca şi Biblia, că înainte de deriva continentelor, pământul era o insulă înconjurată de ape. Mitul omului pelasg înregistrează prezenţa acestuia înainte de potopul lui Noe. >>>

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: